Tuesday, March 10, 2009

Saging lang ang may puso.

Madalas sumikip ang puso ko lately.

No comments:

Post a Comment