Thursday, June 03, 2010May nakapagsabi, "bihira maisulat ang kaligayahan". Totoo, no doubt about that. Pero masaya ako ngayon at may kahalong lungkot dahil "all good things come to an end'. Impermanence, isa yan sa Three Universal Characteristics of life ayon sa Buddhism, at mas mabuting tanggapin na lahat ng bagay ay may hangganan. Ang panahon nagbabago, ang oras tumatakbo, ang mga tao naglalaho. Pero sa ngayon, fresh pa ang mga memories, and that's all we get to keep.

4 comments: