Thursday, September 09, 2010

Suppression

Iniisa-isang hinahagilap sa sulok ng isip,
nilalangoy ng bawat letra ang bawat kurba ng utak;
na sa sandaling mahawakan ng aking gunita
ang mga salitang nais ipahiwatig,
ay siya naman itong aalunin pabalik
ng utak kong sabaw at sabik.

At sa sandaling maabot ng mga daliri
ang napagtanto,
ay unti-unting kakawala sa pagkakahigpit.
Ikaw ay lilitaw, lulutang at muling sisisid,
sa kaibuturan ng aking isip.

No comments:

Post a Comment